Gradinita Arlechino & Friends

Realizarea unui sistem coerent de educatie timpurie a copilului in România este o necesitate care decurge din prioritatile educatiei la nivel mondial si national.
Activitatile existente în interiorul structurii organizationale a unitatii noastre de invatamant sunt destinate sa promoveze si sa stimuleze dezvoltarea intelectuală, afectivă, sociala si fizica a fiecarui copil în parte si are în vedere atingerea urmatoarelor finalitati ale educatiei timpurii:

 • dezvoltarea libera, integrala si armonioasa a personalitatii copilului, în functie de ritmul propriu si de trebuintele sale, sprijinind formarea autonoma si creativa a acestuia;
 • dezvoltarea capacitatii de a interactiona cu alti copii, cu adultii si cu mediul pentru a dobândi cunostinte, deprinderi, atitudini si conduite noi;
 • incurajarea explorarilor, exercitiilor, încercarilor si experimentarilor, ca experiente autonome de învatare;
 • descoperirea, de catre fiecare copil, a propriei identitati, a autonomiei si dezvoltarea unei imagini de sine pozitive;
 • sprijinirea copilului în achizitionarea de cunostinte, capacitati, deprinderi si atitudini necesare acestuia la intrarea în scoala si pe tot parcursul vietii.

Activitatile oferite de unitatea noastra angrenează prescolarii, prin experiente de învatare, în mai multe domenii experientiale, adevarate „câmpuri cognitive integrate” (L.Vlăsceanu), respectiv:

 • domeniul estetic si creativ
 • domeniul om si societate
 • domeniul limba si comunicare
 • domeniul stiinte
 • domeniul psiho-motric

prin activitati de educarea limbajului, activitati matematice, de cunoasterea mediului, de educatie pentru societate, de educatie fizică, activitati practice, educatie muzicala, activitati artistico-plastice, sau prin activitati integrate, astfel incat cunostintelele din cadrul mai multor discipline sunt îmbinate armonios pe durata unei zile.
Activitatile optionale, ca activitati de invatare, sunt rezultatul colaborarii partenerilor in educatia copiilor, scoala-gradinita-familie, ele fiind orientate spre pregatirea copiilor pentru viata:

 • limba engleza
 • dans sportiv
 • arte martiale

Activitatile extracurriculare se desfasoara in colaborare cu institutii partenere in educatie, pe teme de educatie ecologica, rutiera, civica, pentru sanatate, pentru timp liber, pentru cultura.
Intreaga activitate a echipei scolii si gradiniteti este orientata spre diversificarea strategiilor de predare-invatare-evaluare, cu accent pe: folosirea cu precadere a metodelor activ-participative, ca mijloc pentru dezvoltarea independentei si increderii de sine, pe joc, forma cea mai naturala de invataresi de exprimare a copiilor, dar si pe evaluare, ca metoda pentru observarea progresului copilului in raport cu sine si cu ceilalti.
Mediul educational permite dezvoltarea libera a copilului si asigura dimensiunea interculturala si pe cea a incluziunii sociale. Acesta este organizat pe sectoare de activitate/centre de interes, astfel incât permite copiilor o explorare activa, interactiunea cu variate materiale, cu ceilalţi copii si cu adultul si da posibilitatea ca acestia sa aleagă locul de învatare si joc, în functie de disponibilitate si nevoi.